Inforonde


Locatie:
Vergaderzaal 1

Langekerkstraat 15
6851 BM Huissen


Onderwerp: Inforonde

Aanvang: 19:30 uur

Datum: 06-06-2019

Tijdens de Inforonde vergaart de Gemeenteraad informatie m.b.t. de agendapunten die in de eerstvolgende Politieke Avonden behandeld zullen worden.  De Inforonde is openbaar.

Raadplegen vergaderstukken via iBabs
De raad van de gemeente Lingewaard vergadert sinds een aantal jaren papierloos. De agenda's en stukken voor de vergaderingen van de raad, de Politieke Avond en de Inforondes vindt u in het digitale Raadsinformatiesysteem (RIS). Wilt u de vergaderstukken raadplegen, klik dan op deze link. U komt dan in de Vergaderkalender, waar u de vergadering van uw keuze kunt aanklikken.

Daarnaast kunt u daar ook andere informatie over de raad vinden, o.a. over de raadsleden, over de diverse commissies en interessante documenten zoals de wekelijkse Griffie-info voor de raad.Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu