Agenda van Lokaalbelang Lingewaard

28-08-2022 00:01

Einde zomervakantie

Datum: 28-08-2022 (zondag)

Einde zomervakantie.

lees verder »

30-08-2022 19:30

LBL: Steunfractie digitaal

Datum: 30-08-2022 (dinsdag)

Steunfractievergadering digitaal

De steunfractie is een openbaar overleg voor leden en fractie. In elke raadscyclus vindt er een steunfractie plaats. Hierin komen de onderwerpen van de raad aan de orde, in het algemeen wordt een bepaald onderwerp nader uitgediept.

Indien u als niet-lid van LBL uw stem wilt laten horen tijdens de Steunfractie, neem dan contact op met het fractiesecretariaat via een mail!

lees verder »

31-08-2022 19:30

Inforonde

Datum: 31-08-2022 (woensdag)

In deze vergadering kan worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda staan. De wens daartoe kan tot uiterlijk dinsdag 11 juni om 12.00 uur aan de griffie worden doorgegeven: 026-3260461 of via raadsgriffie@lingewaard.nl . 

Er is, voor anderen dan de deelnemers en genodigden, nog geen mogelijkheid om deze vergadering bij te wonen. Maar via de live-stream (zie de link hieronder) kunnen zij meekijken en meeluisteren.

lees verder »

01-09-2022 19:30

Inforonde

Datum: 01-09-2022 (donderdag)

AGENDAPUNTEN:

1 Tafeltjesmarkt (19.30 - 20.00 uur)
2 Opening van het plenaire gedeelte en mededelingen
3 Vaststelling van de agenda van het plenaire gedeelte
lees verder »

08-09-2022 19:30

Raadsoriëntatieavond (ROA)

Datum: 08-09-2022 (donderdag)

De Raadsoriëntatieavond (ROA) is een informatieavond voor zowel de 'politiek' als belangstellenden, vooruitlopend op onderwerpen waarover in de toekomst besluitvorming zal plaats vinden.

De Raadsoriëntatieavond is een openbare bijeenkomst die de mogelijkheid biedt om vragen te stellen.

lees verder »

13-09-2022 19:30

LBL: Uitgebreide fractie

Datum: 09-13-2022 (dinsdag)

De uitgebreide fractie is een besloten overleg met fractie- en commissieleden ter voorbereiding op de raadsvergadering.

lees verder »

14-09-2022 19:30

Politieke Avond

Datum: 14-09-2022 (woensdag)

Tijdens de Politieke Avond worden de onderwerpen, bedoeld voor de komende raadsvergadering, besproken. De Politieke Avond is openbaar en u kunt na aanmelding bij de Griffie (026 - 326 04 61) gebruik maken van uw spreekrecht. Let op: tijdens de Raadsvergadering wordt geen mogelijkheid tot inspreken geboden!

lees verder »

15-09-2022 19:30

Politieke Avond

Datum: 15-09-2022 (donderdag)

Tijdens de Politieke Avond worden de onderwerpen, bedoeld voor de komende raadsvergadering, besproken. De Politieke Avond is openbaar en u kunt na aanmelding gebruik maken van uw spreekrecht. Hoe? Klik op 'Lees verder'!

lees verder »

20-09-2022 19:30

LBL: Fractie overleg

Datum: 20-09-2022 (dinsdag)

Overleg van de fractie. Het fractieoverleg is besloten.

lees verder »

21-09-2022 19:30

Raadsvergadering

Datum: 21-09-2022 (donderdag)

Openbare Raadsvergadering.

lees verder »

27-09-2022 19:30

LBL: Steunfractievergadering Digitaal

Datum: 27-09-2022 (dinsdag)

Steunfractie digitaal

De steunfractie is een openbaar overleg voor leden en fractie. In elke raadscyclus vindt er een steunfractie plaats. Hierin komen de onderwerpen van de raad aan de orde, in het algemeen wordt een bepaald onderwerp nader uitgediept.

Indien u als niet-lid van LBL uw stem wilt laten horen tijdens de Steunfractie, neem dan contact op met het fractiesecretariaat via een mail!

lees verder »

28-09-2022 19:30

Inforonde

AGENDAPUNTEN:

1 Tafeltjesmarkt (19.30 - 20.00 uur)
2 Opening van het plenaire gedeelte en mededelingen
3 Vaststelling van de agenda van het plenaire gedeelte
lees verder »

29-09-2022 19:30

Inforonde

Datum: 29-09-2022 (donderdag)

AGENDAPUNTEN:

1 Tafeltjesmarkt (19.30 - 20.00 uur)
2 Opening van het plenaire gedeelte en mededelingen
3 Vaststelling van de agenda van het plenaire gedeelte
lees verder »

04-10-2022 19:30

LBL: Uitgebreide Fractie

Datum: 04-10-2022 (dinsdag)

De uitgebreide fractie is een besloten overleg met fractie- en commissieleden ter voorbereiding op de raadsvergadering.

lees verder »

05-10-2022 19:30

Politieke Avond

Datum: 05-10-2022 (woensdag)

Tijdens de Politieke Avond worden de onderwerpen, bedoeld voor de komende raadsvergadering, besproken. De Politieke Avond is openbaar en u kunt na aanmelding gebruik maken van uw spreekrecht. Hoe? Klik op 'Lees verder'!

lees verder »

06-10-2022 19:30

Politieke Avond

Datum: 06-10-2022 (donderdag)

Tijdens de Politieke Avond worden de onderwerpen, bedoeld voor de komende raadsvergadering, besproken. De Politieke Avond is openbaar en u kunt na aanmelding gebruik maken van uw spreekrecht. Hoe? Klik op 'Lees verder'!

lees verder »

11-10-2022 19:30

LBL: Fractie overleg

Datum: 11-10-2022 (dinsdag)

Overleg van de fractie. Het fractieoverleg is besloten.

lees verder »

13-10-2022 19:30

Raadsvergadering

Datum: 13-10-2022 (donderdag)

Openbare Raadsvergadering.

lees verder »

18-10-2022 19:30

Steunfractievergadering Digitaal

Datum: 18-10-2022 (dinsdag)

Steunfractie digitaal

De steunfractie is een openbaar overleg voor leden en fractie. In elke raadscyclus vindt er een steunfractie plaats. Hierin komen de onderwerpen van de raad aan de orde, in het algemeen wordt een bepaald onderwerp nader uitgediept.

Indien u als niet-lid van LBL uw stem wilt laten horen tijdens de Steunfractie, neem dan contact op met het fractiesecretariaat via een mail!

lees verder »

18-10-2022 19:30

LBL: Steunfractie

LBL: Steunfractie

Datum: 18-10-2022 (dinsdag)

De steunfractie is een openbaar overleg voor leden en fractie. In elke raadscyclus vindt er een steunfractie plaats. Hierin komen de onderwerpen van de raad aan de orde, in het algemeen wordt een bepaald onderwerp nader uitgediept.

Indien u als niet-lid van LBL uw stem wilt laten horen tijdens de Steunfractie, neem dan contact op met het fractiesecretariaat via een mail!

De steunfractie is een openbaar overleg voor leden en fractie.

lees verder »

19-10-2022 19:30

Inforonde

Datum: 19-10-2022 (woensdag)

AGENDAPUNTEN:

1 Tafeltjesmarkt (19.30 - 20.00 uur)
2 Opening van het plenaire gedeelte en mededelingen
3 Vaststelling van de agenda van het plenaire gedeelte
lees verder »

20-10-2022 19:30

Inforonde

Datum: 20-10-2022 (donderdag)

AGENDAPUNTEN:

1 Tafeltjesmarkt (19.30 - 20.00 uur)
2 Opening van het plenaire gedeelte en mededelingen
3 Vaststelling van de agenda van het plenaire gedeelte
lees verder »

22-10-2022 00:00

Start Herfstvakantie (zaterdag)

Datum: 22-10-2022 (zaterdag)

Start Herfstvakantie (t/m zondag 30 oktober)

lees verder »

30-10-2022 00:00

Einde Herfstvakantie (zondag)

Datum: 30-10-2022 (zondag)

Einde Herfstvakantie. De Kerstvakantie start op zaterdag 24 december 2022!

lees verder »

01-11-2022 19:30

LBL: Uitgebreide fractie

Datum: 01-11-2022 (dinsdag)

De uitgebreide fractie is een besloten overleg met fractie- en commissieleden ter voorbereiding op de raadsvergadering.

lees verder »

02-11-2022 19:30

Politieke Avond

Datum: 02-11-2022 (woensdag)

Tijdens de Politieke Avond worden de onderwerpen, bedoeld voor de komende raadsvergadering, besproken. De Politieke Avond is openbaar en u kunt na aanmelding gebruik maken van uw spreekrecht. Hoe? Klik hier!

lees verder »

03-11-2022 19:30

Politieke Avond

Datum: 03-11-2022 (donderdag)

Tijdens de Politieke Avond worden de onderwerpen, bedoeld voor de komende raadsvergadering, besproken. De Politieke Avond is openbaar en u kunt na aanmelding bij de Griffie (026 - 326 04 61) gebruik maken van uw spreekrecht. Let op: tijdens de Raadsvergadering wordt geen mogelijkheid tot inspreken geboden!

Raadplegen vergaderstukken via iBabs
De raad van de gemeente Lingewaard vergadert sinds een aantal jaren papierloos. De agenda's en stukken voor de vergaderingen van de raad, de Politieke Avond en de Inforondes vindt u in het digitale Raadsinformatiesysteem (RIS). Wilt u de vergaderstukken raadplegen, klik dan hier

lees verder »

08-11-2022 19:30

LBL: Fractie overleg

Datum: 08-11-2022 (dinsdag)

Overleg van de fractie. Het fractieoverleg is besloten.

lees verder »

10-11-2022 16:00

Raadsvergadering - Begroting 2023

Datum: 10-11-2022 (donderdag)

Openbare Raadsvergadering - Begrotingsraad 2023, 16:00-23:00 uur

lees verder »

15-11-2022 19:30

LBL: Steunfractie digitaal

Datum: 15-11-2022 (dinsdag)

De steunfractie is een openbaar overleg voor leden en fractie. In elke raadscyclus vindt er een steunfractie plaats. Hierin komen de onderwerpen van de raad aan de orde, in het algemeen wordt een bepaald onderwerp nader uitgediept.

Indien u als niet-lid van LBL uw stem wilt laten horen tijdens de Steunfractie, neem dan contact op met het fractiesecretariaat via een mail!

lees verder »

15-11-2022 19:30

LBL: Steunfractie

Steunfractie

lees verder »

16-11-2022 19:30

Inforonde

Datum: 16-11-2022 (woensdag)

AGENDAPUNTEN:

1 Tafeltjesmarkt (19.30 - 20.00 uur)
2 Opening van het plenaire gedeelte en mededelingen
3 Vaststelling van de agenda van het plenaire gedeelte
lees verder »

17-11-2022 19:30

Inforonde

Datum: 17-11-2022 (donderdag)

AGENDAPUNTEN:

1 Tafeltjesmarkt (19.30 - 20.00 uur)
2 Opening van het plenaire gedeelte en mededelingen
3 Vaststelling van de agenda van het plenaire gedeelte
lees verder »

24-11-2022 19:30

Raadsoriëntatieavond (ROA)

Datum: 24-11-2022 (donderdag)

De Raadsoriëntatieavond (ROA) is een informatieavond voor zowel de 'politiek' als belangstellenden, vooruitlopend op onderwerpen waarover in de toekomst besluitvorming zal plaats vinden.

De Raadsoriëntatieavond is een openbare bijeenkomst die de mogelijkheid biedt om vragen te stellen.

lees verder »

01-12-2022 19:30

Raadsvergadering (reserve)

Datum: 01-12-2022 (donderdag)

lees verder »

05-12-2022 00:01

Sinterklaas

Datum: 05-12-2022 (maandag)

Sinterklaas (Maandag)

lees verder »

06-12-2022 19:30

LBL: Uitgebreide fractie

Datum: 06-12-2022 (dinsdag)

De uitgebreide fractie is een besloten overleg met fractie- en commissieleden ter voorbereiding op de raadsvergadering.

lees verder »

07-12-2022 19:30

Politieke Avond

Datum: 07-12-2022 (woensdag)

Tijdens de Politieke Avond worden de onderwerpen, bedoeld voor de komende raadsvergadering, besproken. De Politieke Avond is openbaar en u kunt na aanmelding gebruik maken van uw spreekrecht. Hoe? Klik op 'Lees verder'!

lees verder »

08-12-2022 19:30

Politieke Avond

Datum: 08-12-2022 (donderdag)

Tijdens de Politieke Avond worden de onderwerpen, bedoeld voor de komende raadsvergadering, besproken. De Politieke Avond is openbaar en u kunt na aanmelding bij de Griffie (026 - 326 04 61) gebruik maken van uw spreekrecht. Let op: tijdens de Raadsvergadering wordt geen mogelijkheid tot inspreken geboden!

lees verder »

13-12-2022 19:30

Fractie

Datum: 13-12-2022 (dinsdag)

lees verder »

13-12-2022 19:30

Fractie

Datum: 13-12-2022 (dinsdag)

Overleg van de fractie. Het fractieoverleg is besloten. Heeft u vragen aan de fractieleden, neem dan gerust contact op. Dat kan onder andere via een mailtje of telefonisch. Klik hier voor de contactgegevens!

lees verder »

14-12-2022 19:30

Raadsvergadering

Datum: 14-12-2022 (woensdag)

Voor meer informatie: www.lingewaard.nl

Als gevolg van een wijziging van het Reglement van Orde is er in de raadsvergadering, sinds 1 januari 2014, geen mogelijkheid meer om in te spreken. U kunt een onderwerp echter altijd schriftelijk aan de raad voorleggen via het  mailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@lingewaard.nl.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tijdens de Politieke Avond in te spreken. Dit is een andere manier om een onderwerp bij de raad aan te kaarten. Iedere fractie heeft in de Politieke Avond een raadslid als vertegenwoordiger, zodat uw inbreng door hen kan worden gecommuniceerd met de eigen fractie.

Raadplegen vergaderstukken

De raad van de gemeente Lingewaard vergadert sinds een aantal jaren papierloos. De agenda's en stukken voor de vergaderingen van de raad, de Politieke Avond en de Inforondes vindt u in het digitale Raadsinformatiesysteem (RIS). Wilt u de vergaderstukken van deze raadsvergadering raadplegen, klik dan op deze link.

Daarnaast kunt u daar ook andere informatie over de raad vinden, o.a. over de raadsleden, over de diverse commissies en interessante documenten zoals de wekelijkse Griffie-info voor de raad.

lees verder »

15-12-2022 19:30

Raadsvergadering (reservedatum)

Datum: 15-12-2022 (donderdag)

Voor meer informatie: www.lingewaard.nl

Als gevolg van een wijziging van het Reglement van Orde is er in de raadsvergadering, sinds 1 januari 2014, geen mogelijkheid meer om in te spreken. U kunt een onderwerp echter altijd schriftelijk aan de raad voorleggen via het  mailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@lingewaard.nl.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tijdens de Politieke Avond in te spreken. Dit is een andere manier om een onderwerp bij de raad aan te kaarten. Iedere fractie heeft in de Politieke Avond een raadslid als vertegenwoordiger, zodat uw inbreng door hen kan worden gecommuniceerd met de eigen fractie.

Raadplegen vergaderstukken

De raad van de gemeente Lingewaard vergadert sinds een aantal jaren papierloos. De agenda's en stukken voor de vergaderingen van de raad, de Politieke Avond en de Inforondes vindt u in het digitale Raadsinformatiesysteem (RIS). Wilt u de vergaderstukken van deze raadsvergadering raadplegen, klik dan op deze link.

Daarnaast kunt u daar ook andere informatie over de raad vinden, o.a. over de raadsleden, over de diverse commissies en interessante documenten zoals de wekelijkse Griffie-info voor de raad.

lees verder »

22-12-2022 19:30

Raadsoriëntatieavond (ROA)

Datum: 22-12-2022 (donderdag)

De Raadsoriëntatieavond (ROA) is een informatieavond voor zowel de 'politiek' als belangstellenden, vooruitlopend op onderwerpen waarover in de toekomst besluitvorming zal plaats vinden.

De Raadsoriëntatieavond is een openbare bijeenkomst die de mogelijkheid biedt om vragen te stellen.

lees verder »

24-12-2022 00:01

Start Kerstvakantie

Datum: 24-12-2022 (zaterdag)

Start Kerstvakantie (zaterdag)

lees verder »

25-12-2022 00:00

Kerstmis - 1e kerstdag (zondag)

Datum: 25-12-2022 (zondag)

Kerstmis - 1e kerstdag
e kerstdag

lees verder »

26-12-2022 00:00

Kerstmis - 2e kerstdag (maandag)

Datum: 26-12-2022 (maandag)

Kerstmis - 2e kerstdag

lees verder »

31-12-2022 00:00

Oudjaarsdag (zaterdag)

Datum: 31-12-2022 (zaterdag)

Oudjaarsdag

lees verder »

01-01-2023 00:01

Nieuwjaarsdag (zondag)

Datum: 01-01-2023 (zondag)

Nieuwjaarsdag

lees verder »

08-01-2023 00:01

Laatste dag Kerstvakantie (zondag)

Datum: 08-01-2023 (zondag)

Laatste dag Kerstvakantie

lees verder »

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu