De Geschiedenis

De geschiedenis van Lokaal Belang Lingewaard vindt haar oorsprong in de lokale partijen die Gendt, Bemmel en Huissen vóór de gemeentelijke herindeling rijk waren. Onderstaand een korte impressie van het onstaan van Lokaal Belang Lingewaard tijdens de periode van de gemeentelijke herindeling, van de hand van Jos Claassen.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw klonken vanuit Den Haag de eerste signalen over gemeentelijke herindelingen. Als snel bleek dat de gemeenten Gendt, Bemmel en Huissen niet buiten schot zouden blijven. De gemeentelijke herindeling was in eerste instantie gepland samenvallend met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1998. Lokale politiek heeft in de betrokken gemeenten altijd een belangrijke rol gespeeld. Één derde van de kiezers stemt er 'lokaal'. Met dit gegeven zijn op initiatief van Hans Joosten, destijds wethouder in de Gemeente Bemmel, reeds eind 1995/begin 1996 de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met de lokale partijen in de betrokken gemeenten. In deze eerste gesprekken lag het accent op de organisatie van de verschillende politieke groeperingen en hun doelstellingen. Er werden verschillen geconstateerd, maar de doelstellingen en met name het sociale karakter van de lokale partijen, met hun wortels diep in de samenleving, toonden veel overeenkomsten. Daarmee was voldoende basis aanwezig om de besprekingen voort te zetten op bestuurlijk en politiek niveau. De herindeling werd uitgesteld, de besprekingen werden opgeschort en ieder moest in zijn eigen gemeente keihard werken om een goed resultaat te behalen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1998.

De nieuwe datum voor de herindeling werd vastgesteld op 1 januari 2001. Het besluit van de Tweede Kamer bleef echter uit, waardoor veel onzekerheid gecreëerd werd over het feit of de gemeentelijke herindeling nu wel of niet doorgang zou vinden. De besprekingen tussen de 'lokalen' werden hervat, met als doel te komen tot één lokale politieke partij, die in staat moest zijn, met voldoende steun van de kiezers bij de nieuw te houden gemeenteraads-verkiezingen voor de heringedeelde gemeente, bestuurlijke verantwoording te dragen. Om uiteenlopende redenen is de doelstelling om tot één lokale partij te komen, niet gehaald. Enkelen vreesden hun eigen identiteit te verliezen en gingen een eigen weg.

Uiteindelijk is Lokaal Belang Lingewaard gevormd door drie lokale partijen:
AWG uit de Gemeente Bemmel, Lijst Joost uit Gendt en Partij Huissen uit Huissen.
Uit deze partijen is ook het eerste bestuur van de vereniging gevormd. Uit praktische overwegingen zijn, na overleg met de notaris, de vigerende statuten van de politieke vereniging AWG uit Bemmel met enige wijzigingen door Lokaal Belang Lingewaard overgenomen. Op 15 september 2000 zijn de statuten onder toeziend oog van Hans Joosten en Jos Claassen notarieel vastgelegd.

Hans Joosten is gedurende de oprichtingsbesprekingen van Lokaal Belang Lingewaard steeds de initiatiefnemer, coördinator en inspirator geweest. Als politicus gewaardeerd door zijn collega's, ongeacht hun kleur. Helaas overleed hij op 49-jarige leeftijd.

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu