De Geschiedenis

Lokaal Belang Lingewaard is ontstaan uit de toenmalige lokale partijen die Bemmel, Gendt en Huissen vóór de gemeentelijke herindeling rijk waren. Lokale partijen die vaak langer deel uitmaakte van de gemeenteraden van de toenmalige gemeenten en ook met wethouders bestuurlijke verantwoordelijkheid namen en deel uitmaakte van het gemeentebesturen.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw was er landelijke veel druk op gemeenten om te komen tot herindeling. Ook de toenmalige gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen bleven niet buiten schot.
Door deze ontwikkeling werden eind 1995 begin 1996 de eerste oriënterende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking tussen de lokale partijen in de toenmalige gemeenten. Er werden verschillen geconstateerd, maar de doelstellingen en met name het sociale karakter van de lokale partijen, met hun wortels diep in de samenleving, toonden veel overeenkomsten.

De gemeentelijke herindeling was in eerste instantie gepland samen met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1998. De lokale partijen hebben in de betrokken gemeenten altijd een belangrijke rol gespeeld. Eén derde van de kiezers stemde 'lokaal'. Daarmee was voldoende basis aanwezig om besprekingen voor meer samenwerking in het kader van herindeling voort te zetten op bestuurlijk en politiek niveau. De herindeling werd echter uitgesteld.
De nieuwe datum voor de herindeling werd vastgesteld op 1 januari 2001. Het besluit van de Tweede Kamer bleef echter uit, waardoor veel onzekerheid ontstond over het feit of de gemeentelijke herindeling nu wel of niet doorgang zou vinden.
De besprekingen tussen de 'lokalen' werden hervat, met als doel te komen tot één lokale politieke partij. Deze moest in staat zijn, met voldoende steun van de kiezers bij de nieuw te houden gemeenteraadsverkiezingen voor de heringedeelde gemeente, bestuurlijke verantwoording te dragen. Om uiteenlopende redenen is de doelstelling om tot één lokale partij te komen, niet gehaald. Enkelen vreesden hun eigen identiteit te verliezen en gingen een eigen weg.
Uiteindelijk is Lokaal Belang Lingewaard ontstaan uit drie lokale partijen: de AWG uit de Gemeente Bemmel, Lijst Joost uit Gendt en Partij Huissen uit Huissen. Op 15 september 2000 zijn de statuten van de nieuwe vereniging notarieel vastgelegd.


LBL gedurende de collegeperioden in de afgelopen jaren.

Verkiezingen 2000
Lijst 1: Een coalitie werd gevormd door LBL en CDA.
Eerste verkiezingen voor de heringedeelde gemeente vonden plaats op 15 november 2000, waarbij de nieuwgekozen gemeenteraad met ingang van januari 2001 werd geïnstalleerd. Deze raadperiode loopt tot in 2006 en sluit daarmee aan op de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006.

Lokaal Belang Lingewaard ging de verkiezingen in met Lijst 1.

De uitslag verkiezingen: 8 raadszetels voor LBL en in de raad werden gekozen: Henk Janssen, Henk Joosten, Joost Hendrikx, Johan (Bud) Joosten, Margareth Bouwmeister, Anke Leenders, Frans Schut, Geert van Onna.
Van beide partijen werden drie wethouders werden geïnstalleerd. Voor LBL waren dat Henk Janssen, Henk Joosten en Joost Hendrikx.

In 2001 verkiezing gemeentenaam.
De gemeenteraad heeft gekozen voor een nieuwe gemeentenaam, te weten Betuwestad. Hierop kwam vele negatieve reacties. LBL heeft het initiatief genomen om in september 2001 een referendum te organiseren om een nieuwe naam te kiezen. Uit de vijf voorgestelde namen werd door een meerderheid van de inwoners gekozen voor ‘gemeente Lingewaard’.

In maart 2001 (drie maanden na de herindeling) ontstaan er wijzigingen in de fractie en gemeentebestuur.
Er ontstaat een discussie binnen het gemeentebestuur over het ontwikkelen van sportpark Ressen. Dit leidde uiteindelijk tot het vertrek van twee wethouders.
Vanuit Lokaal Belang wethouder Henk Joosten en Frans Crijns van het CDA. De coalitie blijft in stand. Bud Joosten neemt namens LBL als wethouder de plaats in van Henk Joosten

2002 invoering van het duale stelsel binnen de gemeente.
Na invoering van het duaal stelsel en zijn de wethouders geen raadslid meer. Als gevolg daarvan komen Wim van Luenen, Henk Scholten en Ruud Rutjes in de gemeenteraad.
Raadslid Frans Schut vertrekt uit de fractie en begint een eigen lijst in de gemeenteraad.

In 2004 vertrekt raadslid Anke Leenders uit de fractie en vormt een eigen lijst in de gemeenteraad.
In 2005 besluit wethouder Joost Hendrikx de politiek te verlaten, de coalitie besluit om tot de verkiezingen in 2006 geen nieuwe wethouder te benoemen.

Verkiezingen 2006
Lijst 1: Een coalitie werd gevormd met CDA, Pv/d A en VVD.
De uitslag van de verkiezingen: 5 raadszetels In de raad werden gekozen: Margareth Bouwmeister, Bud Joosten, Ruud Rutjes, Henk Joosten, Mirjam Fontein.
Nadat Bud Joosten werd benoemd als wethouder, komt Geert van Onna weer in de gemeenteraad.

In 2009 ontstaat er een wijziging binnen de raadsfractie van LBL.
Raadslid Mirjam Fontein vertrekt uit de fractie en neemt uiteindelijk afscheid als raadslid.

Verkiezingen 2010

Lijst 3: Een coalitie werd gevormd door B06/2000, LingewaardNu, Groen Links en D66.
De uitslag van de verkiezingen: 4 raadszetels en LBL gaat in de oppositie en neemt geen deel aan het gemeentebestuur.
In de raad werden gekozen: Johan Sluiter, Bud Joosten, René Derksen en Margareth Bouwmeister.
Lokaal Belang neemt afscheid van de raadsleden Geert van Onna, Henk Joosten en Ruud Rutjes.

In 2012 ontstaat er een wijziging in het gemeentebestuur.
De wethouders van B06/L200 en LingewaardNu treden af wegens de plannen om het trolleynetwerk vanuit Arnhem door te trekken naar Huissen, dat geen meerderheid krijgt in de gemeenteraad.
De oppositie partijen LBL, VVD, CDA en PvdA beginnen opnieuw aan onderhandelingen om een nieuw gemeentebestuur samen te stellen. Uiteindelijk werd gekozen voor een partijloze wethouder, de toenmalige voorzitter van de rekenkamer, te installeren als nieuwe wethouder. Er ontstaat een nieuwe brede coalitie met LBL, VVD, CDA, PvdA en D66. Samen met de partijloze wethouder vormen wethouders van D66 en Groen Links het nieuwe gemeentebestuur.

Verkiezingen 2014
Lijst 2: Een coalitie werd gevormd door LBL, CDA, VVD en LingewaardNu,
De uitslag van de verkiezingen: 5 zetels voor LBL
In de gemeenteraad werden gekozen: Johan Sluiter, René Derksen, Margareth Bouwmeister, Henk Minkhorst en Sjaak van der Welk.
Na benoeming van Johan Sluiter als wethouder komt Joachim de Bruin in de gemeenteraad. 

In 2016 ontstaat er een wijziging in de raadsfractie van LBL
Na uitgebreid onderzoek door het bestuur, waaruit schorsing volgt als partijlid, vertrekt raadslid Sjaak van der Welk uit de fractie. Hij gaat verder als zelfstandig raadslid.

Verkiezingen 2018
Lijst 1: Een coalitie werd gevormd door VVD, LBL, CDA, LingewaardNu.
De uitslag van de verkiezingen: 4 raadszetels voor LBL,
In de raad werden gekozen: Johan Sluiter, Margareth Bouwmeister, René Derksen en Bud Joosten.
Na benoeming van Johan Sluiter als wethouder komt Stefan Rasing in de gemeenteraad.

Verkiezingen 2022
Lijst 3: Een coalitie werd gevormd door LBL, VVD, CDA en PvdA.
De uitslag van de verkiezingen: 5 raadszetels voor LBL.
In de raad werden gekozen: Johan Sluiter, René Derksen, Angela Remerij, Jasper Klaassen, Henk Minkhorst.
Na benoeming van Johan Sluiter als wethouder komt Brent Geveling in de raad.

 

3 juli 2023

Peter Peeters
Secretaris


Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu