Lokaal Belang Lingewaard, een politieke vereniging

Lokaal Belang Lingewaard is een politieke vereniging en stelt zich tot doel actief, betrokken en correct politiek te bedrijven (leden - ledenvergadering - bestuur). Zij neemt daartoe deel aan de gemeenteraadsverkiezingen om zo ruim mogelijk in de raad vertegenwoordig te zijn.

Politieke standpunten worden besproken met leden (de steunfractie, uitgebreide fractie) en door de fractie (gemeenteraadsleden) ingebracht en verdedigd tijdens de raadsvergaderingen. 

Het bestuur van Lokaal Belang Lingewaard is verantwoordelijk voor een goed functionerende vereniging. Het bewaakt de continuïteit van de vereniging, draagt zorg voor de financiën, de ledenadministratie, het uitschrijven van ledenvergaderingen en is mede verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het beginselprogramma en van het (verkiezings)programma, het samenstellen van de groslijsten voor de verkiezingen en de publiciteit en promotie rondom de verkiezingen.

Onafhankelijk van landelijke richtlijnen of ideologieën van landelijke partijen, kent Lokaal Belang Lingewaard slechts één doel: het bijdragen aan de inrichting van een lokale samenleving gebaseerd op rechtvaardigheid en de zorg voor de medemens, zonder daarbij onderscheid te maken in rang, stand of politieke kleur.

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu