Vragen, motie en amendement

Een mondige raad
Als het nodig is, kan de raad mondelinge (in de vragenronde die aan het begin van de besluitvormende raadsvergadering plaatsvindt) of schriftelijke vragen aan het college stellen.
Ook kan hij de burgemeester en/of de wethouders ter verantwoording roepen via een zogenaamde interpellatie. Deze verantwoording kan in uiterste gevallen uitmonden in een bijzondere motie: een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen. In een motie van afkeuring spreekt de raad zijn afkeuring uit over het functioneren van één of meer leden van het college. Dit is een vrij zwaar instrument, bedoeld als een stevige waarschuwing van de raad aan het betreffende collegelid.
Nog verder gaat de motie van wantrouwen. Hierin wordt het vertrouwen in één of meer leden van het college van burgemeester en wethouders opgezegd. Dat leidt vaak tot het opstappen van het collegelid of zelfs het hele college.
Tot slot kan de raad met een motie het College vragen iets te onderzoeken of uit te voeren. Met een amendement kan de raad het besluit wijzigen van onderwerpen die in de raad voorliggen.

Vragen, motie en amendement fractie LBL:

2023Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu