Beginselprogramma Lokaal Belang Lingewaard 2023

Met elkaar, voor elkaar


Lokaal Belang Lingewaard (LBL) is een vereniging met als belangrijkste politieke doel:

”Het behartigen van de belangen van alle inwoners van de gemeente Lingewaard in de breedste zin van het woord”.


Om dit te realiseren proberen we via de gemeenteraadsverkiezingen zoveel mogelijk stemmen te verwerven én laten we onze raadsleden mede bepalen welk gemeentelijk beleid we willen voeren. We nemen uiteraard ook onze bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Krachtige, lokale partij

LBL is een échte, lokale politieke partij met wortels in onze eigen, unieke kernen die samen de gemeente Lingewaard vormen. We zijn niet gebonden aan de landelijke politiek en daarmee onafhankelijk in ons denken en doen. Daarin zijn we uniek.

Wij zetten ons in voor álle inwoners van onze gemeente. We willen kijken naar de behoeften en wensen van hen die wonen binnen onze gemeentegrenzen. Met name kwetsbare groepen verdienen in onze ogen extra aandacht en we proberen om er samen voor te zorgen dat we mét elkaar en voor elkaar klaar staan.

Mét elkaar

Doordat we als vereniging midden in de samenleving staan is het belangrijk de wensen van onze inwoners te (her)kennen maar ook om samen met onze inwoners naar de toekomst te kijken. We kijken welke knelpunten en of problemen we in onze kernen moeten aanpakken. Dat doen we gelukkig niet alleen. Bij LBL is het vanzelfsprekend dat we ook met vertegenwoordigers van alle denkbare verenigingen, wijk- of dorpplatforms, stichtingen en insprekers op onze vergaderingen in overleg gaan over wat zij nodig vinden of belangrijk achten.

Voor elkaar

Mensen maken onze maatschappij. Bij LBL zijn we ons daar enorm van bewust. We voelen ons verantwoordelijk om daaraan bij te blijven dragen. Alleen met elkaar kunnen we dat realiseren. Samen met onze clubs, verenigingen, ondernemers, scholen, vrijwilligers en andere organisaties in Lingewaard versterken en bevorderen we daarmee de leefbaarheid en veiligheid van de lokale samenleving.

Verantwoordelijkheid moet je durven nemen

LBL staat voor een open en eerlijke manier van politiek bedrijven Je moet zeggen wat je doet én doen wat je zegt. Wij zijn niet bang om besluiten te nemen en daarom ook niet bang om hierover verantwoording af te leggen naar onze leden en naar onze inwoners.


Vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 14 november 2023

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu