Beginselprogramma Lokaal Belang Lingewaard 2014

(leidraad en toetssteen voor politiek handelen en verkiezingsprogramma’s)


Lokaal Belang Lingewaard is een vereniging met als doel:
”het behartigen van de belangen van inwoners van de gemeente Lingewaard, teneinde deze gemeenschap te helpen inrichten en te handhaven op basis van rechtvaardigheid, solidariteit en zorg voor de medemens” (citaat statuten LBL).

Om dit doel mogelijk te maken bedrijft de vereniging lokale politiek, probeert via de verkiezingen zoveel mogelijk stemmen te verwerven en haar raadsleden bepalen mede het gemeentelijk beleid en nemen indien mogelijk (mede)verantwoordelijkheid voor het besturen van de gemeente.

Lokaal Belang Lingewaard is een lokale groepering die haar eigen koers bepaalt, onafhankelijk van landelijke ideologieën en richtlijnen. Zich geheel wijdt aan de wensen, behoeften en noden van de Lingewaardse bevolking als geheel en kwetsbare groepen in het bijzonder. Daarbij dient de leefbaarheid en de identiteit van de afzonderlijke kernen waaruit Lingewaard bestaat gewaarborgd en, waar wenselijk, verbeterd te worden.

Lokaal Belang Lingewaard hanteert daar bij haar eigen ABC:
Actief
Het signaleren van wensen en huidige en toekomstige knelpunten in onze samenleving door contacten met inwoners, belangenorganisaties, wijkplatforms, verenigingen en ondernemers. Gesignaleerde wensen en knelpunten voortvarend oplossen. Met daadkracht optreden bij onvoorziene gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Betrokken
Heeft zorg voor de wensen, behoeften en noden van onze mensen. Het verenigingsleven versterken en vrijwilligerswerk bevorderen en daarmee de leefbaarheid, veiligheid van de lokale samenleving vergroten. Zorg dragen voor een goed ondernemersklimaat. Het eigene van de dorpskernen koesteren, zonder gewenste ontwikkelingen te belemmeren.

Correct
Wij staan voor een transparante manier van politiek bedrijven, waarbij integriteit voorop staat. Wij willen ons graag verantwoorden naar de burgers over door ons voorgestelde besluiten.

(Lingewaard, augustus 2013)

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu