Privacybeleid

Privacy verklaring
(Oktober 2018)

Lokaal Belang Lingewaard wil voldoen aan de nieuwe wetgeving zoals verwoord in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT.

Lokaal Belang Lingewaard, verder genoemd LBL, kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u lid bent van LBL en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of op papier aan LBL verstrekt. LBL kan de volgende persoonsgegevens verwerken en bewaren:
- uw voor- en achternaam
- uw geboorte datum
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw bankrekeningnummer

WAAROM LBL GEGEVENS NODIG HEEFT.

LBL verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en te onderhouden als lid van de vereniging, als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post of telefonisch) te kunnen benaderen. B.v. u uit te nodigen voor een ledenvergadering of ander overleg in verenigingsverband of op de hoogte te houden van zaken binnen de vereniging of u te informeren over politiek relevante zaken.

Daarnaast gebruikt LBL uw persoonsgegevens (bankrekeningnummer) voor het innen van de jaarlijkse contributie of overeengekomen financiële afdracht.

HOE LANG LBL GEGEVENS BEWAART.

LBL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra uw lidmaatschap niet meer van toepassing is worden uw gegevens verwijderd uit ons bestand. Afhankelijk het contributiejaar is dit maximaal één jaar.

DELEN MET ANDEREN.

LBL verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. In het kader van de Kieswet wordt, met uw toestemming, gegevens overgedragen aan de gemeente noodzakelijk om te komen tot een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK.

Op de website van LBL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. LBL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@lokaalbelang.nl . LBL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN.

LBL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verkies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LBL maakt gebruik van SSL-cliëntcertificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LBL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met LBL via secretariaat@lokaalbelang.nl.

Lokaalbelang.nl (domeinnaam) is een website van LBL en als volgt te bereiken:
Postadres: Dorpstraat 56, 6691AZ, Gendt
Vestigingsadres: idem
Inschrijvingsnummer van KvK: 40145857
Telefoon: 0481 421156
E-mail adres: secretariaat@lokaalbelang.nl.


 

 

 

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu