Column Onderzoek naar kruispunt Nielant in Huissen

Na een zeer beladen raadsvergadering waar gesproken werd over een geitenhouderij in Gendt en de verplaatsing van voetbalvereniging Jonge Kracht naar de Polseweg, werd ook het gemeentelijk wegenplan (mobiliteitsplan) besproken.  


Waar de verplaatsing van de voetbalclub garant staat voor een betere verkeersdoorstroming in de wijk Bloemstraat, geeft het mobiliteitsplan een doorkijk voor het aanleggen en opknappen van wegen en fietspaden in de komende 10 jaren.
In dit plan miste LBL een zeer belangrijk onderdeel. Het antwoord op onze vraag waarom er geen verandering wordt aangebracht aan de onveilige fietskruising Nielant/Huissense Dijk, stemde ons niet tevreden. Wel werd erkend dat de situatie onveilig is. 

Fietsend over de dijk vanaf Arnhem (Duifje), langs Park Holthuisen, kruist de fietser eerst de busbaan, moet een eind de Nielant op, bij het eerste kruispunt oversteken en weer terug richting Huissense dijk. Om vervolgens de weg naar Huissen te vervolgen.
Direct oversteken kan niet en toch doet deze onlogische fietsroute fietsers regelmatig besluiten eerder de gevaarlijke oversteek te wagen. Helaas wordt er nu geen geld uitgetrokken om deze situatie te verbeteren.
Na indringende vragen van onze fractie beloofde de portefeuillehouder te onderzoeken hoe de situatie verbeterd kan worden en wat hiervan de kosten zijn.

Wij zullen dit nauwgezet volgen.  Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct
Column Gemeentenieuws 27-11-17


Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu