Column Vrijwilligerswerk

In het dagelijks leven ben ik als  beroepskracht werkzaam voor Het Nederlandse Rode Kruis. De grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld. In mijn werk zie ik hoe belangrijk het is om als vrijwilligersorganisatie goed te kunnen samenwerken met de gemeente. De motivatie om mij in te zetten voor de gemeenschap komt daar uit voort.

In Lingewaard zijn heel veel vrijwilligers actief. Maar liefst 30% van alle inwoners zet zich belangeloos in. Voor de voetbalclub, bij eetcafé’s, in verzorgingscentra; bij allerlei verenigingen en organisaties zijn vrijwilligers actief. Iedere vrijwilliger in Lingewaard doet zijn/haar best om de gemeenschap mooier te maken. Het is  dan ook belangrijk om goed in gesprek te blijven met al die verenigingen en organisaties.

Veel vrijwilligers zijn actief op het gebied van zorg en welzijn. Daarom ben ik blij met het beleidsplan van gemeente Lingewaard dat voor en door vrijwilligers is gemaakt. Hierin komt duidelijk naar voren dat in de toekomst steeds meer vraag zal zijn naar vrijwilligers. Het werven daarvan is een grote uitdaging. Daar denkt de gemeente samen met organisaties over na.

Ik vind het een grote zorg hoe wij ouderen goed kunnen ondersteunen. Er zijn steeds minder voorzieningen en ouderen blijven langer thuis wonen. Enerzijds is het natuurlijk prachtig om te kunnen blijven wonen in het huis waarin je al jaren woont. Maar wanneer alles niet meer zo makkelijk gaat en mensen hulp nodig hebben, wordt er meer en meer een beroep gedaan op gezinsleden of vrijwilligers.

En dan zijn er ook mantelzorgers. Mensen die zichzelf vaak niet eens zien als mantelzorger. Mensen helpen familie en vrienden, ook in slechtere tijden. Maar dat het leven van een mantelzorger daarmee ook in het teken staat van zorg, wordt vaak vergeten. Wij moeten ervoor waken dat de mantelzorger niet overbelast wordt. En ook hier is weer de hulp van vrijwilligers nodig. Om de mantelzorger te ontlasten of om de zieke partner mee te nemen naar een activiteit, die vaak ook door vrijwilligers wordt georganiseerd.

Ik moet er niet aan denken dat er geen vrijwilligers meer zouden zijn. Dan zou Lingewaard niet meer die mooie gemeente zijn waar het fijn wonen is. Een dankjewel aan al die vrijwilligers is dan ook op zijn plaats.

Namens LBL blijf ik mij voor hen inzetten.
Margareth Bouwmeister

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu