Column: Bouwen in kleine kernen belangrijk voor leefbaarheid

Hoe ziet een kern als Doornenburg, Gendt of Angeren eruit, wanneer er geen woningen gebouwd worden voor bijvoorbeeld jonge mensen? Zij verlaten deze kernen en vertrekken naar andere woonkernen of de grote stad. 

Vaak blijven deze jongeren dan wonen op plaatsen waar ze zijn terecht gekomen, terug lukt niet. Immers er zijn geen passende woningen. Als deze jonge mensen de kleine kernen hebben verlaten heeft dat gevolgen. Gevolgen voor winkels, de basisschool maar ook voor verenigingen. Consequenties die door de jaren heen tellen. Winkels hebben het moeilijk, de basisschool wordt te klein en verenigingen krijgen steeds minder leden. 
LBL is derhalve blij dat het college juist daar aandacht aan besteedt. Lokaal Belang Lingewaard diende een motie in, juist om dat belang te benadrukken. Over dit onderwerp werd door de raad stevig gediscussieerd met een eensgezind resultaat. Ruimte voor in- en uitbreiding in de kleinere kernen werd door de raad omarmd.

Zo was er ook een breed raadsdebat over de verkeersontsluiting tussen Ressen en Nijmegen. Veel inwoners uit Ressen bezochten de gemeenteraad om te horen hoe de raad dacht over de ontsluiting via Ressen. Omdat de raad unaniem van mening was dat er niet voldoende informatie ter beschikking was om nu een besluit te nemen heeft de portefeuillehouder de opdracht gekregen alle varianten te onderzoeken. Dat dit een unaniem besluit werd is een zeer goede zaak.

We wensen iedereen een hele mooi zomer.


Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct

Column raadspagina Gemeentenieuws 14-7-16 

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu