Column: Compensatie precario Vitens zoals afgesproken

Tijdens deze extra raadsvergadering was er één onderwerp, de doorberekening van de precariobelasting Vitens aan de inwoner. Vlak voor de kerstdagen zorgde Vitens met deze brief voor veel commotie. Velen waren terecht boos.


Groen Links, B06, PvdA en SP hadden een initiatiefvoorstel ingediend om met onmiddellijke ingang de inning van precario te stoppen. Nu deden zij voorkomen of dit niet bekend was. Maar niets is echter minder waar. Immers in 2014 en 2015 heeft de gehele raad gekozen voor het innen van deze belasting. En… geld gereserveerd voor het geval Vitens de rekening aan u zou door belasten. De raad wist dat, daarom was LBL ook overtuigd van een goede oplossing.


De gemeente int deze belasting bij een drietal bedrijven. Dat moet, in het kader van gelijkheid. Vitens heeft vanaf het begin bezwaar gemaakt en is met een andere gemeente verwikkeld in een rechtszaak. In afwachting van deze uitspraak hebben gemeente en Vitens uitstel van betaling afgesproken. En de afspraak elkaar op de hoogte te houden.


Groot was dan ook de verontwaardiging, bij u en bij ons, toen zonder enige aankondiging de rekening op uw deurmat viel.


Afschaffen is een heel slecht idee, de kans is dan heel groot dat de gemeente de inning van in totaal 22 miljoen misloopt. De indieners wilden dit niet op hun geweten hebben en keerden op hun schreden terug.


En u? U wordt gecompenseerd, rond de zomer en voor de minst daadkrachtigen in het voorjaar, zoals was afgesproken.  

 

LBL
Voor een sociaal en veilig LingewaardLees ook op www.lingewaard.nl>>

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu