Column: De eerste raadsvergadering in de nieuwe raadsperiode

Een eerste echte raadsvergadering met veel voorstellen waar de raad een hamerslag op kon geven.

De benoeming van de nieuwe kinderburgemeester Cas Vermaas (Gendt) was het hoogtepunt te noemen. Feline van Moerkerk (Gendt) zal Cas ondersteunen als loco-kinderburgemeester. Guus Kramer nam vol verve afscheid en droeg zijn keten over. Wij wensen Cas en Feline heel veel succes en plezier. Tevens werd ons derde PA lid Jos Rensen (Huissen) werd beëdigd.

Een van de belangrijkere onderwerpen bleek het doelgroepenvervoer, bedoeld voor diegenen die om verschillende redenen aangewezen zijn op vervoer op maat. Dit vervoer is ondergebracht bij de DRAN, een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten. De meerjarenbegroting laat echter een zeer negatief beeld zien. Bij de uitvoering van dit vervoer moet de komende jaren veel geld bij, bovenop de bijdragen van de aangesloten gemeenten. En daar zijn wij het niet mee eens. Op dit moment kunnen wij niet anders dan akkoord gaan. Wel hebben wij de boodschap afgegeven dat er echt verbetering moet komen, ook de DRAN moet binnen de begroting werken. Lukt dat niet, zullen we ons beraden op andere stappen.

Lingewaard blijft in beweging, ook na de zomer verwachten we weer een volle raadsagenda.

Maar nu eerst het zomerreces, we wensen iedereen een heel fijne vakantieperiode toe.

 

LBL: Voor een sociaal en veilig Lingewaard
(Raadspagina gemeentenieuws 3-7-18)

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu