Column: De laatste raad van 2017

De laatste raadsvergadering van 2017 was niet anders dan beladen te noemen. Een wijziging van het bestemmingsplan om een goede geitenstal in Gendt te realiseren leidde tot verdeeldheid en commotie in de raad. 

De raad werd gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Noodzakelijk bij de bestemmingsplanwijziging. Want waar kies je voor. Een ondernemer die er door een eerdere vergunning vanuit gaat dat de bestemmingsplanwijziging voor een nieuwe stal voor de geiten akkoord is. Of voor mogelijke gezondheidsrisico’s, waardoor de provincie in een voorbereidingsbesluit eerder dit jaar deze bestemmingsplanwijziging niet toestaat?
Na heel lang wikken en wegen heeft LBL besloten geen voorstander te zijn van het afgeven van de verklaring en eerst de onderzoeken, geïnitieerd door de provincie, naar de gezondheidsrisico’s af te wachten. In dezelfde raadsvergadering werd gesproken over het belastingtarief afvalstoffen 2018.

Voor het eerst besloot het college om geen kwijtschelding voor de minima op te nemen met betrekking tot het restafval. LBL kon zich daar niet mee verenigen en diende samen met een aantal andere partijen een amendement in. Het amendement is aangenomen, voor deze inwoners blijft de kwijtschelding voor elf ledigingen per jaar bestaan.

Na afloop van deze beladen raadsvergadering hebben alle raadsleden elkaar de hand geschud en elkaar vast goede feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst. Dat doen wij ook graag aan u. 

Fijne feestdagen, een gezellige jaarwisseling en alvast alle goeds en gezondheid voor 2018.logo LBL

Actief, Betrokken en Correct

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu