Column: Debat over opzeggen lidmaatschap raadslidTijdens de raadsvergadering van 29 september j.l. was een debatverzoek ingediend met vragen aan LBL over de reden van het opzeggen van het lidmaatschap van een fractiegenoot.

De fractievoorzitter van LBL reageerde als volgt:

‘Laat ik beginnen met de constatering dat het logisch is dat de raad een eigen afweging wil maken nadat gebleken is dat de partij van een collega-raadslid het lidmaatschap heeft opgezegd wegens schending van de gedragscode politieke ambtsdragers Lingewaard 2013. 

Graag wil ik de raad het volgende voorhouden: 

Denkt u dat het leuk is voor een partij een besluit te moeten nemen om een lid en tevens raadslid het lidmaatschap te ontnemen?  

Denkt u dat een partij een dergelijk besluit lichtzinnig neemt? En dat ..  in de wetenschap dat pers en publiek op het betrokken raadslid, partij maar ook de gemeente duikt met grote koppen in de krant? 

Zou u het leuk om zo in de krant te komen? Denkt u ook niet dat een partij 10x de gevolgen overdenkt voordat een dergelijk besluit wordt genomen? En het dus echt wel zeker wil weten? 

Het bestuur van de partij heeft de tijd genomen en is in een zo zorgvuldig mogelijke procedure tot een overwogen en gedegen besluit gekomen. Een proces waarbij het bestuur van de partij alles in het werk heeft gesteld dit zuiver en klein te houden, maar ook gericht op het beperken van schade bij personen, partij en Lingewaard. 

LBL heeft  dit besluit genomen, een besluit waarmee de leden van LBL hebben ingestemd. De partij is hiermee begin september met een officieel bericht naar buiten getreden. Het is een besluit van een partij, gedragen door de leden en naar de maatstaven, gemeentelijke gedragscode en de morele kompas van diezelfde partij’. 


De gemeenteraad kent een nieuwe werkelijkheid. Immers hoe gaat het om met een raadslid dat wegens een integriteitskwestie geen deel meer uitmaakt van de oorspronkelijke partij en fractie. 
De tijd zal het leren.Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu