Column: Door gedegen financieel beleid

........ kleine ruimte voor nieuwe investeringen


Afgelopen donderdag stond de kadernota op de raadsagenda. In deze kadernota staat aangegeven waar de gemeente in 2017 geld aan gaat uitgeven.

Naast uitkeringen, onderhoud en voorzieningen, waarvoor de bedragen vast staan, geeft het college de gemeenteraad de mogelijkheid om keuzes te maken op verschillende beleidsterreinen.

De afgelopen jaren is vooral gekozen om reeds eerder ingezet beleid eerst af te ronden, alvorens met nieuwe activiteiten te starten. Financiële tegenvallers zoals Bergerden en Presikhaaf Bedrijven maakten die pas op de plaats gerechtvaardigd en noodzakelijk. Dus geen grote investeringen die een extra lastenverzwaring voor onze inwoners zouden betekenen.
Nu een aantal projecten zijn afgerond, komt er een beetje ruimte in de financiële huishouding van de gemeente. Ruimte om nieuwe, maar wel belangrijke zaken op te pakken. Zo hebben de Lingewaardse sportverenigingen de handen ineen geslagen en gekeken waar dringend behoefte aan is, zoals verbeteringen op sportvelden of vernieuwing van sporttoestellen in de sporthallen.

Helaas kunnen niet alle wensen tegelijkertijd ingewilligd worden, maar vanaf 2017 kunnen stap voor stap investeringen plaats vinden. Ook de Open Academie krijgt een jaarlijkse subsidie. LBL heeft er wel op aangedrongen dat deze subsidie enkel en alleen gebruikt mag worden om activiteiten te ondersteunen welke voortvloeien uit het Cultureel Platform. Dit platform begeleidt en brengt kunst, cultuur en onze amateurgezelschappen op allerlei manieren onder de aandacht van schooljeugd.

Kortom, Lokaal Belang Lingewaard is tevreden over de ingeslagen weg

Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct
Column raadspagina Gemeentenieuws 11-7-16
 

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu