Column: Geen verrassingen in 2015


Afgelopen donderdag was het verantwoordingsdebat van de gemeenteraad. Een debat waarin alle fracties weergeven hoe zij aankijken tegen het gevoerde beleid van 2015. Oftewel heeft het college gedaan wat is afgesproken en waren de uitgaven ook conform de begroting.

De jaarrekening kent voor de raad geen verassingen. Het college heeft immers in 2015 de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd in diverse bijeenkomsten, informatieavonden en via informatienota’s. Transparant en open. Ook heeft de raad op verschillende manieren de benodigde informatie in kunnen winnen.
Dat het verlies groter zou zijn dan begroot, wist de gehele gemeenteraad. Dit verlies wordt dan ook vooral veroorzaakt door de afboeking op de gronden van tuinbouwgebied Bergerden. Wij hopen en vertrouwen er oprecht op dat het dieptepunt daarin nu eindelijk is bereikt. 

Het jaar 2015 stond in gemeenteland voor een groot deel in het teken van de grote veranderingen in de zorg. Dat dit zonder noemenswaardige klachten heeft plaats gevonden, stemt ons tevreden. Kunnen we ons dus daarom achterover laten zakken? Vanzelfsprekend niet.
We trekken positieve conclusies, er is zowel financieel als in de uitvoer sterk geacteerd maar constante aandacht en zorgvuldigheid blijft. Er moet nog veel werk verzet worden.

Immers, er zijn en blijven inwoners die de hulp van de gemeente ook echt nodig hebben. En daar zullen we voor staan.

Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en CorrectColumn Gemeentenieuws 4-7-16 

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu