Column: Hockey en voetbalvereniging Bemmel kunnen weer jaren vooruit

Twee sportclubs die vast lopen wat betreft aanwas van leden, kleed-  en speelveldruimte. Hoe help je deze clubs, zonder de gemeentelijke begroting uit het oog te verliezen. 

Voor die uitdaging stond de gemeenteraad vorige week donderdag. Door constructief overleg, zelfwerkzaamheid en een goede samenwerking is een mooi resultaat bereikt. De voetbalclub kantelt een veld en krijgt daarvoor een kunstgrasveld. De hockeyclub krijgt een half kunstgrasveld waar de jeugd mee uit de voeten kan, terwijl bij de bouw van kleedkamers ingezet wordt op samenwerking en wederzijds gebruik. En…. , belangrijk te vermelden, de clubs leveren zelf ook een grote financiële bijdrage.

Deze investering bleek nodig omdat de verenigingen met een stevige groei van spelende leden te maken hebben gekregen. Wanneer blijkt dat sportclubs ineens met een dergelijke groei te maken krijgen, moet ook een gemeente klaar staan en hen helpen waar en wanneer dat kan. 

Op korte termijn zullen wij met Lingewaard Sport, de netwerkorganisatie van sportclubs in Lingewaard aan tafel gaan, om ook met hen te kijken naar de nabije toekomst en of en waar andere mogelijke knelpunten te verwachten zijn.


Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken, Sportief en CorrectColumn Raadspagine Gemeentenieuws 20-3-17 

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu