Column: Kogel door de kerk rondom verkeer op dijken

Al tientallen jaren is geluid en rijgedrag van weggebruikers op de dijken in Lingewaard een doorn in het oog. Bewoners rondom de dijken krijgen het met mooi weer flink voor de kiezen door het geluid van motorrijders. Maar wat doe je wanneer het om een handvol verkeersdeelnemers gaat?

De dijken in zijn geheel afsluiten is voor Lokaal Belang Lingewaard geen optie. Kernen als Angeren, Gendt en Doornenburg isoleer je dan behoorlijk. Vele klachten zijn in de afgelopen jaren bij de politieke partijen binnen gekomen. Dit kunnen en mogen we niet zomaar naast ons neerleggen. Verschillende ideeën en meningen zijn de revue gepasseerd.
Van geheel auto- en motorvrij maken naar weekendafsluitingen, handhaven tot helemaal niets doen.

In het voorstel van het College kon LBL zich niet vinden. Vooral het afsluiten van de Paddepoel in Angeren is voor LBL geen goed idee. Daarmee wordt de verkeersdrukte door Angeren te groot.
Na veel overleg vonden een vijftal partijen elkaar; LBL, CDA, VVD, LNU en D66 kwamen met een alternatief voorstel. Een onderdeel is het fietsvriendelijk maken door brede rode wegvlakken, wat  LBL betreft een groot pluspunt. Eerst het dijkvak Huissen-Angeren en in volgende jaren de andere dijkvakken. Dit vergroot de veiligheid voor zowel de wandelaar als de fietser. 
Het weren van motoren in de weekenden en op feestdagen heeft voor LBL veel discussie opgeleverd, maar zonder compromis geen besluit. Voor LBL blijft van groot belang een verkeersveilige open dijk voor alle gebruikers. 

Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en Correct


 
(Column Gemeentenieuws 7-6-16) 

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu