Column: Nieuwbouw, renovatie en herstelbouw in oude stijl

Nieuwbouw, renovatie en herstelbouw in oude stijl

In de afgelopen raadsvergadering ging het veel over bouwen. Een langgekoesterde wens van LBL ging eindelijk in vervulling. In de gids ruimtelijke kwaliteit is namelijk een speciaal hoofdstuk besteed aan de gevels in het oude centrum van Huissen. Daarin staat beschreven dat bij verbouw of renovatie zoveel mogelijk gekeken wordt om deze gevels in oude stijl te herstellen. Karakteristiek en van grote waarde vinden wij.

Ook de bouwplannen op de Plakse Wei in Bemmel kwamen aan de orde. Een mooi bouwplan waarmee in Bemmel na lange tijd weer nieuwbouw wordt gerealiseerd. Een mooie kans voor jonge gezinnen om in Bemmel te blijven.

Lingewaard kent veel oude schoolgebouwen. Een aantal daarvan moeten in de aankomende jaren vernieuwd of gerenoveerd worden. Een grote klus waar ook veel geld mee is gemoeid. Een eerste stap is gezet om de bouwstenennotitie vast te stellen. Daarin staat vermeld welke informatie de raad nodig heeft om te kunnen besluiten welke school, wanneer en hoe gerenoveerd moet worden. Dat zal de volgende stap zijn.

Kortom het ging veel over bouwen, met als triest begin de verbouw van het gemeentehuis. Van iedereen, dus ook van de gemeenteraad, wordt begrip gevraagd nu door de brand alles en iedereen is onthand.
Dienstverlening aan onze inwoners, zeker aan de meest kwetsbare, heeft de hoogste prioriteit.  Andere zaken moeten soms even langer wachten, aldus ook de motie door alle partijen ondertekend.


LBL:
Voor een sociaal en veilig Lingewaard

www.lokaalbelang.nl

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu