Column: Onderzoek WMO

Wordt in de gemeente Lingewaard op correcte wijze uitvoering gegeven aan de toekenning van voorzieningen aan haar burgers.

Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten uitvoeren naar aanleiding van een hoop commotie in de pers over de verstrekking van WMO voorzieningen.

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat van de 1528 aanvragen er 1503 zijn toegekend. Dat uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat mensen over het algemeen tevreden zijn over de behandeling en de voorziening. Dat de gemeente op een overwegend consistente en correcte wijze uitvoering geeft aan de toewijzing van WMO-voorzieningen aan inwoners.

En er zijn ook verbeterpunten. Zo moeten de werkinstructies, voor iedere klant dezelfde werkwijze door de consulenten, beter beschreven worden. En nog belangrijker, de bewaking van de privacy moet echt beter. 
Voor ons was de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat het overwegend goed gaat. 

Tijdens de presentatie gaf de onderzoeker nogmaals aan dat Lingewaard een ruim voorzieningenniveau heeft en, meldde hij nadrukkelijk, dat de consulenten niet zomaar iets doen. Zij hebben een goede werkhouding, nadrukkelijk overleg en onderlinge controle. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.


LBL: Voor een sociaal en veilig Lingewaard

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu