Column: Over hondenpoep en Gendt

Waar de raadsvergadering rustig begon, eindigde deze in twee pittige debatten met als onderwerpen: hondenpoep en Gendt.

Overlast van hondenpoep en hondenbelasting zijn regelmatig terugkerend thema’s in elke gemeenteraad. Met steeds de vraag of de hondenbezitter nu wel of niet extra moet betalen voor inspanningen die de gemeente verricht in het verminderen van overlast zoals het aanleggen van bijvoorbeeld hondenuitlaatplaatsen.
Het initiatiefvoorstel om zelfs met terugwerkende kracht de hondenbelasting af te schaffen gaat LBL echt een stap te ver. We vragen ons met recht af waarop dit is gebaseerd?
Goed beleid vraagt om een gedegen evaluatie en op basis van die evaluatie kan bepaald worden wát er nodig is, wat het kost en hoe dat wordt betaald. Pas dan kan een eventueel besluit tot afschaffing gefundeerd worden genomen.


Daarna stond Gendt even centraal. Een aantal partijen vinden dat zij Gendtenaren moeten opdragen om ook maar eens een ontwikkelingsplan te gaan maken, naar het voorbeeld van Doornenburg en Haalderen. Zij dienden daarvoor een motie in. Wij zijn groot voorstander van samenwerking met inwoners. Zeker ook om samen met inwoners te kijken wat Gendt nodig heeft voor een toekomstbestendige woon- en leefomgeving.
Maar om dat nu op te gaan leggen? Daar zit Gendt echt niet op te wachten. Wel op nieuwe woningen.

Daarom zijn wij afgelopen zaterdag vast begonnen met het bouwrijp maken van Vleumingen en dat tot tevredenheid van Gendtenaren.

LBL 
Voor een sociaal en veilig Lingewaard


Aftrap campagne Vleumingen Gendt


Gemeentepagina Gemeentenieuws 6-2-18

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu