Column: Presikhaafbedrijven

En weer spreken we over Presikhaaf Bedrijven

Jaar in jaar uit spreekt de gemeenteraad over werkvoorziening Presikhaaf. Het hoofdthema: veelal geld, bijna nooit de mensen.

Én weer een gewijzigde begroting van Presikhaaf Bedrijven, de organisatie die mensen begeleidt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Én weer moet er extra geld bij. Niet voor de mensen die er werken, maar voor de flink gestegen organisatiekosten. Daarom is men nu volop bezig met een grote reorganisatie.

Als fractie sta je voor een dilemma. Wat is wijsheid? Tegenstemmen heeft weinig nut, immers het bestuur is al akkoord gegaan. En uittreden, zoals sommigen suggereren, is ook niet aan de orde. Dat zou de gemeente Lingewaard miljoenen extra kosten, maar wat dan?

Dan volgt het besef dat juist de mensen die ons zo hard nodig hebben hopen, dat zij gewoon aan het werk kunnen blijven. Fijn kunnen werken in de groenvoorziening of op al die andere werkplekken.
Zij zitten niet te wachten op onrust van schreeuwende raadsleden. Zij willen gewoon rust, want voor hen is elke kleine verandering een grote inbreuk in het dagelijks leven. Het geeft onrust met ziekmeldingen tot gevolg, getuige het hoge ziekteverzuim bij Presikhaaf bedrijven. 

Op zo'n moment moet je rustig en verstandig reageren. Ja, er moet geld bij. Ja, het bestuur besluit binnenkort over de toekomst en ja, er zal een eind moeten komen aan al die tekorten.

En wat LBL betreft, nooit over de rug van de werknemers van Presikhaaf Bedrijven.

Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken en CorrectColumn Gemeentenieuws 4 oktober 2016

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu