Column: Revitalisering Zilverkamp


Op 24 oktober werd een informatieavond gehouden voor bewoners over de revitalisering van de Zilverkamp. Deze avond vond plaats in de Brink.

Een groot aantal belangstellenden uit de wijk kreeg een presentatie te zien over de vernieuwing van het scholencomplex, de revitalisering van de wijk, opsomming van problemen en informatie over buurtbemiddeling.

Informatieavond Zilverkamp

De wijk is complex, er is achterstallig onderhoud en zaken als parkeerproblemen en groen vragen dringend aandacht.
Het eigen woningbezit in de wijk is hoog. Bij het ontstaan van de wijk zijn woningen gebouwd die veel onderhoud vergen. Zo zit aan de buitenkant veel hout en zijn er aparte ramen en kozijnen geplaatst welke lastig te vervangen zijn. Voor de eigen woningbezitter vraagt dit veel onderhoud, onderhoud wat niet altijd even eenvoudig en goed bij te houden is. 

Informatieavond zilverkamp    Informatieavond Zilverkamp

Kortom, zoals Lokaal Belang al vele jaren zegt: wij moeten de handen in elkaar slaan en ons buigen over de toekomst van de wijk. Wie doet wat: wat kan de gemeente doen, wat kunnen inwoners doen, welke rol ligt er voor de woningcorporaties, hoeveel geld stellen diverse overheden beschikbaar, hoe willen inwoners dat hun wijk er uit ziet over 10 jaar.

Heel veel vragen, dilemma's en uitdagingen. Een aantal bewoners gaven aan mee te willen denken. Fijn, want dan kunnen we met elkaar stappen zetten om deze wijk weer die mooie wijk te laten worden. Een wijk dat het verdiend om trots op te zijn.


Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken, Correct

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu