Column: Samen bouwen aan Lingewaard

Het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Lingewaard’ en de benoeming van de wethouders stonden op de agenda van de raadsvergadering van 24 mei.

Na een intensief formatieproces ligt er een goed coalitieprogramma waar Lingewaard de aankomende vier jaar mee vooruit kan. Een akkoord dat kan rekenen op brede steun in de gemeenteraad, zo bleek tijdens deze raadsvergadering.

Speerpunten als bouwen van woningen, goede ontsluitingen, duurzaamheid en samenwerking met inwoners krijgen hierin veel aandacht. De formateur gaf, namens de coalitiepartijen, antwoord op vragen van de oppositie. Aan LBL werd de vraag gesteld welke punten uit het verkiezingsprogramma opgenomen zijn in het akkoord. En dat zijn er veel, maar zoals dat gaat in onderhandelingen moet er ook water bij de wijn worden gedaan. Het is een kwestie van geven en nemen, daardoor ontstaat er een evenwichtig programma waar de vier partijen met recht trots op kunnen zijn.
Geen dichtgetimmerd akkoord, maar een op hoofdlijnen. Een akkoord waar Lingewaard op kan bouwen.

Wij hebben met plezier en genoegen meegewerkt aan dit formatieproces. En zijn zeer tevreden met het resultaat, het kan dan ook op onze volledige steun en inzet rekenen.

Na de vaststelling van het coalitieprogramma werden de wethouders beëdigd. Namens LBL is Johan Sluiter met overgrote meerderheid weer benoemd als wethouder en heeft Stefan Rasing de plaats van Johan Sluiter ingenomen in de fractie van LBL.

Wij wensen hen alle succes toe.

LBL 'Voor een sociaal en veilig Lingewaard'


Leest u hier het coalitieprogramma>>


Column Raadspagina Gemeentenieuws 28-5-18

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu