Column: Waarom stemde LBL tegen extern onderzoek ontsluiting Bemmel


Dat het goed mis gegaan is in het dossier Onderzoek varianten ontsluiting Bemmel-Ressen van Royal Haskoning (advies en ingenieursbureau) is voor iedereen duidelijk. 


Het is vreemd dat er geen schriftelijke documentatie was, als zijnde opdrachtverstrekking en offerte, rondom dit in het najaar van 2016 uitgevoerde onderzoek. Een WOB (Wet openbaarheid bestuur) leverde geen informatie op. Des te vreemder dat deze pas recent boven tafel kwam.

Ook wij zijn geschrokken en zijn absoluut niet blij met hetgeen is gebeurd. Het is onbestaanbaar dat een wethouder de raad niet de benodigde informatie verstrekt. De boosheid van de raad is dan ook meer dan terecht…, fout is fout.

‘En toch’, zei de meerderheid van de raad, ‘wij geloven dat de wethouder niet in het bezit was van deze informatie en deze dus ook niet heeft kunnen verstrekken. Hij heeft te goeder trouw gehandeld. De fout zit op een andere plek en deze moet boven tafel komen’. 

En dat vraagt om een zorgvuldig proces dat naar ons inzicht in eerste instantie via een intern onderzoek uitgevoerd kan worden. Immers wanneer het op één plaats mis gaat wil dat niet zeggen dat dit in de gehele organisatie het geval is. Dergelijke signalen hebben ons nooit bereikt en daarvoor is ons vertrouwen in de gemeentelijke organisatie onveranderd groot.

Onze boodschap is dan ook. Doe een intern onderzoek en rapporteer aan de fractievoorzitters. Bestaat er op dat moment gerede twijfel over handelen en/of processen binnen de organisatie, is het voor ons gerechtvaardigd een extern raadsonderzoek in te stellen. 


Lokaal Belang Lingewaard
Actief, Betrokken, Sportief  en Correct

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu