Henk Minkhorst

Henk Minkhorst
Email: henk.minkhorst@lokaalbelang.nl
Telefoon: 0481463545

In 1954 geboren in Bemmel.

Na jaren in diverse functies in de autobranche werkzaam te zijn geweest, moest ik door een steeds verder voortschrijdende handicap van Marion in 1989 de autotechniek vaarwel zeggen en ben ik full time mantelzorger geworden. Vanaf 1987 ben ik altijd vrijwillig actief geweest binnen diverse school en sport activiteiten, waaronder de ouderraad en medezeggenschapsraad. Bij zwemclub De Ward in Bemmel mocht ik bijna 10 jaar het vervoer naar wetstrijden coördineren en als KNZB official de zwemwedstrijden mee in goede banen leiden.  Sport is voor mij altijd een belangrijke manier van ontspannen geweest, vooral schaatsen en duurlopen, iets wat ik nog steeds met veel plezier doe.

Vanaf de intrede van de Wet voorzieningen gehandicapten in 1994 tot 2010 ben ik als voorzitter van Platform Gehandicapten gemeente Bemmel en later Stichting de Tussenstroom betrokken bij de belangenbehartiging voor mensen met een beperking. Ook heb ik me in die periode ingezet in diverse belangenplatforms binnen Zorgbelang Gelderland.
Sinds de oprichting in 2008 tot maart 2014 actief geweest in de WMO Adviesraad Gemeente Lingewaard, eerst als bestuurslid en later als secretaris.
Van 2009 tot april 2013 was ik bestuurssecretaris bij Mezzo (Landelijke organisatie voor Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers). Momenteel ben ik actief als ZZPer binnen zorg en welzijn.

Door mijn vrijwilligerswerk heb ik veel met Gemeenten en Politiek te maken gehad. De overstap naar een politieke partij was dan ook een logische.
Waarom Lokaal Belang Lingewaard? LBL is een betrokken partij die past bij mijn visie op de lokale samenleving. Het zal, gezien mijn achtergrond, niemand verbazen dat mijn affiniteit ligt bij Zorg en Welzijn. Ik zie het als een uitdaging om de WMO ook als een kans te zien om zorg anders en dichter bij de mensen te regelen.

Maar dan wel met respect voor iedereen en volgens het ABC van Lokaal belang, Actief, Betrokken en Correct.



Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu