Jos Rensen

Jos Rensen
Email: jos.rensen@lokaalbelang.nl
Telefoon: 0651441115

Mijn naam is Jos Rensen, geboren in 1961 en woonachtig in Huissen. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig adviseur en interim manager op het brede terrein van het fysiek domein. Deze werkzaamheden verricht ik in hoofdzaak voor en binnen de overheid.

Mijn vrije tijd besteed ik in hoofdzaak aan de tuin en muziek, zowel passief als actief.

Binnen de fractie van Lokaal Belang probeer ik een inbreng te leveren op de voorstellen die ter bespreking voorliggen. Daarbij redeneer ik vanuit een algemeen belang. Dit is voor mij ook een belangrijke reden geweest om lid te worden van de fractie, omdat de kernbegrippen van Lokaal Belang Lingewaard Actief, Betrokken en Correct ook voor mij kernwaarden zijn.

Deze kernwaarden ervaar ik binnen de overlegstructuur van Lokaal Belang. Een goede afspiegeling van hetgeen de inwoners van Lingewaard bezig houdt is daarbij van belang. Naar mijn mening komt dit ten volle tot zijn recht binnen de partij.

Ontwikkelen met en voor de inwoners van Lingewaard, met behoud van de sterke elementen die in Lingewaard en de daarbinnen aanwezige kerkdorpen aanwezig zijn, daar wil ik me graag voor inzetten. Dit betekent lef hebben om te kiezen en lef hebben om voor de gemaakte keuze te staan.  Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu