Informatie lidmaatschap

  • De jaarlijkse contributie bedraagt € 22,75. De betaling verloopt, bij voorkeur, via automatische incasso.
  • U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
  • Nieuws over de vereniging en fractie en uitnodigingen voor (leden)vergaderingen worden zoveel mogelijk per mail verzonden.


Privacy: uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie van Lokaal Belang Lingewaard en het verzenden van nieuwsberichten en uitnodigingen en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld of ter inzage gegeven.
 

«Terug naar lidmaatschap Lokaal Belang Lingewaard 

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu