Algemene beschouwingen begroting 2022

Algemene beschouwingen begroting 2022

In november stelt de gemeenteraad de begroting vast. In deze begrotingsraad geeft elke fractie een Algemen Beschouwing over het nieuwe begrotingsjaar en geeft haar visie op de (nabije) toekomst.

Leest u hier de Algemene Beschouwing van LBL ingebracht door Fractievoorzitter René Derksen:

Voorzitter, het jaar 2021 is grotendeels verstreken. We staan nu voor het vaststellen van de begroting 2022. Grote en kleine vraagstukken kloppen op de deur, ook nu betekent dit keuzes maken voor de korte en de lange termijn. Uitdagingen die niet allemaal in één keer zijn op te lossen, veel samenhang vertonen, soms beperkte invloed van de gemeente kennen en vooral ook lange termijn denken vraagt. En dat in een tijd dat  emotie-politiek en dagkoersen de norm lijken te worden.

Lees verder>> 

Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu