Beschouwing Kadernota 2018

In de raadsvergadering van donderdag 29 juni zijn de jaarstukken 2016 en de kadernota 2018 behandeld. De kadernota is, zoals we dat noemen, een opmaat naar de begroting 2018. De plannen voor deze begroting worden in de kadernota al beschreven en aangekondigd.

De beschouwingen van Lokaal Belang Lingewaard op deze kadernota  kunt u hier lezen>>

Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu