Geen valse start(ers) in Lingewaard

Geen valse start(ers) in Lingewaard

In december 2021 heeft Lingewaard een fonds in het leven geroepen voor startersleningen. Bedoeld om het starters makkelijker te maken een huis te kopen.


Ons kwam ter ore dat inmiddels de bodem van het fonds bereikt was en er nog een aantal starters een aanvraag hadden ingediend. Jasper Klaassen van LBL: "Het kan toch niet zijn dat hierdoor een groot aantal starters een 'valse start' dreigt te maken bij de aankoop van hun eerste woning in ons mooie Lingewaard. Ik roep de raad op, nu met een motie en tijdens de raad van 9 november met een amendement, om ervoor te zorgen dat in de resterende maanden van 2023 en de volgende jaren voldoende geld in het fonds is om de starters net dat financiele duwtje in de rug te kunnen geven".

Tijdens de raad van 26 oktober is de motie door de volledige raad ondertekend. De verwachting is dat het amendement op 9 november ook door de gehele raad wordt onderschreven.

"Een mooi resultaat voor al die starters die dit financiele steuntje goed kunnen gebruiken", aldus Jasper Klaassen.
(Blauwe Hoek Doornenburg)Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu