Gemeentelijke begroting, kadernota en jaarverslag

Gemeentelijke begroting, kadernota en jaarverslag

De gemeente heeft de belangrijkste sturingsdocumenten zo inzichtelijk en toegankelijk mogelijk voor elke inwoner gemaakt.

Binnenkort, op 29 juni, wordt de kadernota 2018 in de gemeenteraad besproken. In de kadernota worden de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd, deze plannen worden aansluitend in de begrotingsbehandeling in november definitief vastgesteld. Oftewel de kadernota is de opmaat naar de begroting 2018. 

Om deze sturingsdocumenten voor iedereen zo inzichtelijk en toegankelijk mogelijk te maken zijn deze op een website in te zien. Via de pcportal (planning en control portal) kunt u naar de kadernota, begroting, jaarverslag en tussentijdse rapportage. 

Echt de moeite waard om hier te bekijken waar de gemeente zoal mee bezig is, welke plannen er gemaakt zijn, hoe deze uitpakken en hoe de gemeente er financieel voor staat...

Neem gerust eens een kijkje:
> PCPortal
> Jaarverslag 2015 (jaarverslag 2016 volgt)
> Begroting 2017
> tussentijdse rapportage 2017
> Kadernota 2018
Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu