Gemeenteraad op werkbezoek Fort Pannerden

Gemeenteraad op werkbezoek Fort Pannerden

De gemeenteraad startte het nieuwe politieke jaar met een werkbezoek aan fort Pannerden. Het blijft bijzonder om zo’n prachtig monument met zoveel historie binnnen onze gemeentegrenzen te hebben.

In een toelichting en rondleiding werd de gemeenteraad bijgepraat over de laatste en toekomstige ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen zijn de genomen kostenbesparende maatregelen waarbij afscheid moest worden genomen van beroepspersoneel.
Mooi is het om te zien dat vrijwilligers een groot aantal van deze taken heeft opgepakt. Veel vrijwilligers hebben het fort in hun hart gesloten en gaan er volledig voor. 
Een nieuwe exploitant verzorgt de horeca. Zij werken veel met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en met nieuwe Nederlanders. Hoe mooi is het om in dit bolwerk je taal- en werkervaring op te mogen doen. Aan wethouder Slob is dan ook meegegeven om samen met de organisatie te bekijken of ook de nieuwe Nederlanders die in Lingewaard wonen werkervaring kunnen opdoen in het Fort.

Tot slot vinden wij het fantastisch om te hebben kunnen constateren dat het fort bruist, zeker ook met de vele enthousiaste vrijwilligers. Er zijn veel plannen en ideeën om het fort financieel levensvatbaar en toekomstbestendig te maken. Het toetreden tot de museumkaart, waar met man en macht op wordt ingezet om dit in 2019 voor elkaar te krijgen, zal daar zeker aan bijdragen.


Voor meer info: Website Fort Pannerden>>


Foto: website fort Pannerden
Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu