LBL kiest nieuwe voorzitter

LBL kiest nieuwe voorzitter

Sinds enige jaren werd het voorzitterschap waargenomen door de secretaris Peter Peters. Nu heeft het bestuur in Luc Hegeman een waardige voorzitter gevonden: “We denken met Luc een goede voorzitter te hebben gevonden, die met nieuwe ideeën en elan de vereniging kan leiden”, is de mening van het bestuur.

Luc Hegeman benadrukte in zijn rede hét doel van LBL, te weten: “het behartigen van de belangen van inwoners van de gemeente Lingewaard, teneinde deze gemeenschap te helpen inrichten en te handhaven op basis van rechtvaardigheid, solidariteit en zorg voor de medemens”. Ook gaf hij aan dat hij sterk gelooft in de lokale politiek: “Lokale partijen zijn vaak minder ideologisch gedreven en minder goed in een links-rechtsspectrum te plaatsen, zoals we dat met landelijke partijen doen. Sowieso is een gemeenteraad meer gefocust op praktische zaken, waarbij landelijke partij ideologie lang niet altijd een rol hoeft te spelen.”

Tijdens de ledenvergadering van 26 november jl. is Luc voorgedragen als kandidaat voorzitter en voorgesteld aan de leden van de vereniging. Vervolgens is hij met algemene stemmen gekozen.

Onder applaus van de leden werd Luc Hegeman de voorzittershamer overhandigd door de secretaris. Johan Sluiter (partijleider én wethouder namens LBL) sprak ten slotte zijn waardering uit voor de wijze waarop Peter Peters het interim-voorzitterschap heeft waargenomen en gaf aan uit te kijken naar de nieuwe samenwerking.

Benoeming voorzitterTerug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu