Leden van Lokaal Belang Lingewaard stemmen in met besluit bestuur

Op 6 september 2016 hield Lokaal Belang Lingewaard een extra ledenvergadering om haar leden te informeren over het opzeggen van het partijlidmaatschap van raadslid Dhr. Sjaak van der Welk. Het bestuur legde daarin verantwoording af over het besluit en de gevolgde procedure.

Het betrof een traject voor een bouwaanvraag van de familie van der Welk op een perceel aan de Lingeweg te Doornenburg waarvan de grond in eigendom was van de familie. Een perceel tegenover het monument Kasteel Doornenburg, waarvan iedereen weet dat hier niet gebouwd mag worden.
Echter bij de aanpassing van het daar geldende bestemmingsplan is een verkeerde bestemming hierop gekomen. Door middel van een voorbereidingsbesluit wilde de gemeente de bouwbestemming voorkomen.

We hebben geconstateerd dat Dhr. Sjaak van der Welk de ‘Gedragscode politieke ambtsdragers Lingewaard 2013’ heeft geschonden door als raadslid van Lokaal Belang Lingewaard telefonisch informatie te vragen over het betreffende perceel en vertrouwelijke informatie over het voorbereidingsbesluit over het betreffende perceel te delen met zijn familie.

Het bestuur heeft getracht om in overleg met Dhr. Sjaak van der Welk hierover tot een oplossing te komen wat niet is gelukt. Het bestuur overwoog een royement en heeft dit laten toetsen door een commissie van beroep. Deze gaf aan dat een royement niet het juiste besluit zou zijn (er is geen sprake van een strafbaar feit), maar adviseerde het bestuur het lidmaatschap op te zeggen.
Het bestuur heeft dit advies overgenomen omdat Lokaal Belang Lingewaard integriteit hoog in het vaandel heeft staan.

Tijdens de extra ledenvergadering stemde de leden in met het door het bestuur genomen besluit en de gevolgde procedure.


Bestuur Lokaal Belang Lingewaard

 Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu