Lingewaard op zoek naar nieuw politiek talent

Lingewaard op zoek naar nieuw politiek talent

Op 15 maart heeft u gekozen voor de Tweede Kamer. Volgend jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma.

Er komt dan een nieuwe raad en een nieuw college in Lingewaard. Altijd al willen weten wat zij doen en waar zij over mogen beslissen? En al eens nagedacht over hoe het zou zijn om op hun stoel te zitten? Dan is de cursus Politiek Actief iets voor u!

De cursus Politiek Actief, verzorgd door ProDemos, is bedoeld voor inwoners van Lingewaard die politiek actief willen worden maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn en voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.

Programma
Tijdens drie bijeenkomsten in de avonduren leert u meer over de politiek in het algemeen en de gemeentelijke politiek in het bijzonder en werkt u met mede-cursisten aan een aantal vaardigheden, zoals debatteren.

Het programma ziet er als volgt uit:
Dinsdag 16 mei, thema: Hoe werkt de gemeente?
Dinsdag 30 mei, thema: De gemeenteraad
Dinsdag 6 juni, thema: Debatteren

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur in de Tabaksschuur aan de Kinkelenburglaan (naast de hoofdingang van het gemeentehuis) in Bemmel.

Als cursisten bent u gast van de raad tijdens de raadsvergadering op donderdag 15 juni, aanvang 19.30 uur, locatie De Valom, Huissen.

Meedoen?
Voor belangstellenden is er een introductiebijeenkomst op dinsdag 11 april om 19.30 uur in de Tabaksschuur.

Aanmelden voor deze bijeenkomst en voor de cursus kan, met een korte motivatie, tot en met 7 april bij Jan Karens, raadsgriffier a.i. van Lingewaard: j.karens@lingewaard.nl.

Deelname aan de cursus is gratis. Het maximum aantal deelnemers is 30. Bij overinschrijving vindt er een selectie plaats op basis van spreiding over de verschillende kernen in Lingewaard en leeftijdsgroepen.

Zou u wel eens willen weten of er een politicus in u schuilt? Doe dan hier de test van ProDemos!


Zie ook:
-> www.lingewaard.nl
-> www.prodemos.nl
Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu