Persbericht: Kinderen basisschool in schoenen gemeenteraad

Persbericht: Kinderen basisschool in schoenen gemeenteraad

Onderstaand persbericht brengen we graag onder uw aandacht.


Bemmel, 30 juni 2016


Kinderen basisschool in schoenen gemeenteraad

Op woensdag 6 juli vindt voor de eerste keer in Lingewaard een openbare vergadering plaats van de kinderraad. De kinderen van groep 8 van basisschool De Wieling in Haalderen buigen zich over onderwerpen en ideeën die zij zelf hebben geagendeerd. Kinderburgemeester Gijs Teunissen hanteert de voorzittershamer. 

Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven opent om 09.00 uur de vergadering in het vergadercentrum tegenover het Stadhues in Huissen. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst bespreekt de kinderraad de verkeerssituatie op de Van der Mondeweg in Haalderen. De kinderen willen zowel de school als de provincie wijzen op de onveilige situatie ter plekke en dringen aan op het instellen van verkeersbrigadiers en het realiseren van een veilige oversteekplaats. De politie wordt per brief verzocht een snelheidscontrole te houden op de Van der Mondeweg. 

Vervolgens staan er drie voorstellen op de agenda:
Het realiseren van goaltjes op het speelveld aan De Halden in Haalderen.
Het opknappen van de fietscrossbaan aan de Notenboomstraat in Haalderen.
Het realiseren van een graffiti door groep 8 in de jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Notenboomstraat in Haalderen.
Na een korte pauze volgt een stemmingsronde over bovenstaande voorstellen. Het beschikbare budget bedraagt €1.500,-.

De drie voorstellen maken deel uit van een groter aantal ideeën en zorgpunten die de kinderen in aanloop naar de raadsvergadering aandroegen. Veel van die punten zijn inmiddels gerealiseerd: kwetsende teksten in de JOP aan de Notenboomstraat zijn verwijderd, bankjes in het Haalders bos zijn schoongemaakt en de schommels in de speeltuin aan De Halden zijn gecontroleerd. De Hofsteestraat wordt binnenkort opnieuw bestraat. De directie en de Ouderraad van De Wieling hebben op het schoolplein op verzoek van de kinderen nieuwe toestellen laten plaatsen. Kinderburgemeester Gijs Teunissen opent het opgeknapte schoolplein op 1 juli. 

De vergadering van de kinderraad is openbaar. Naast de kinderen en leerkrachten van De Wieling zijn ook het college van burgemeester en wethouders en leden van de gemeenteraad aanwezig.
De kinderraad, een primeur voor Lingewaard, is ontstaan als onderdeel van het kinder-burgemeesterschap. Gijs Teunissen, de eerste kinderburgemeester van Lingewaard, sluit zijn ‘ambtstermijn’ van één jaar af met zijn klas in de vorm van de kinderraad. Doel van de kinderraad is om kinderen kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente

Bent u in de gelegenheid, we nodigen u graag uit de kinderraad bij te wonen:
Dag : Woensdag 6 juli
Tijd : 9.00-12.00u
Plaats :Vergadercentrum Lingewaard (tegenover Stadhues te Huissen)(foto RD) Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu