Presentatie Coalitieprogramma

Presentatie Coalitieprogramma

Op vrijdag 20 mei presenteerde formateur Johan Sluiter (LBL) het nieuwe coalitieakkoord van LBL, VVD, CDA en PvdA. De partijen hebben het akkoord 'Samen kunnen kunnen we veel aan' meegegeven. Vier uitgangspunten vormen de basis van dit akkoord:


Financieel gezond
Om gemeente Lingewaard financieel gezond te houden, moet het gemeentebestuur de komende jaren inventief en voorzichtig zijn. En kiezen waar zij het geld aan uitgeeft: “Niet alles kan en niet alles kan meteen”, staat er in het akkoord.

Werken vanuit de bedoeling
De partijen willen niet zozeer kijken naar de dwingende regels maar naar het doel dat zij met inwoners willen bereiken. De partijen denken dat de Omgevingswet ruimte biedt voor meer initiatief van inwoners en ondernemers.

Sterke sociale basis
De partijen vinden het belangrijk dat de gemeente een fijne woon- en leefomgeving kan blijven bieden. Zij willen de ideeën en initiatieven van inwoners, bijvoorbeeld in wijk- of dorpsontwikkelingsplannen, verbinden aan gemeentelijke opgaven.

Verbinding inwoner en gemeente
De partijen willen dat Lingewaard voorop loopt met de manier waarop de gemeente omgaat met participatie en inspraak. Bijvoorbeeld door vaker in gesprek te gaan en afspraken te maken over ieders verantwoordelijkheden.


De thema's zoals deze ook te vinden zijn in het verkiezingsprogramma van LBL vormen de leidraad waarlangs ook dit akkoord is uitgewerkt

  • Wonen, werken en leren
  • Veiligheid, leefbaarheid en gezondheid
  • Beleving en beweging
  • Mobiliteit en bereikbaarheidKlimaat en energie

De vier beoogde wethouders zijn Johan Sluiter (LBL), Nick Hubers (VVD), Aart Slob (CDA), Maarten van den Bos (PvdA), samen met Burgemeerster Nelly Kalfs vormen zij het college.Van links naar rechts M. van den Bos, Johan Sluiter, Aart Slob, Nick Hubers (foto Omroep Lingewaard)

Op 25 mei wordt het akkoord behandeld in de gemeenteraad, tevens zal dan de benoeming van wethouders plaatsvinden.

      

Foto links: René Derksen tekent het coaltieakkoord namens LBL (foto Omroep Lingewaard)
Foto rechts: Ondertekenaars akkoord: Theo Aaldering (VVD), René Derksen (LBL), Boukje Raes (CDA), Sylvia Swart (PvdA)

Lees hier het Coalitieakkoord 'Samen kunnen we veel aan'.
Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu