Schriftelijke vragen Huishoudelijke hulp

Schriftelijke vragen Huishoudelijke hulp

Uit gesprekken met inwoners is het volgende naar voren gekomen en heeft geleid tot navolgende schriftelijke vragen aan het college.

Ons is ter ore gekomen dat in de beginfase na de invoering van de participatiewet er kritisch gekeken is bij de her-indicering van de huishoudelijke hulp. Er is bij ons melding gekomen van een aantal inwoners waarin sprake is van vermindering van uren huishoudelijke hulp, zonder dat de gezins- of gezondheidssituatie is gewijzigd. Ook hebben wij vernomen dat na verloop van een aantal maanden soepeler met deze materie is omgegaan.

Lees hier de schriftelijke vragen>>

 Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu