Schriftelijke vragen MeaVota Erfgoed om de hoek

Schriftelijke vragen MeaVota Erfgoed om de hoek

Op 8 september j.l. werd het 10 jarig bestaan van Mea Vota, tuinbouwmuseum in Huissen, gevierd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ten gevolge van dit heuglijke feit, werd het onderstaande naar voren gebracht:

Mea Vota heeft naast een museum- ook een educatieve functie. Basisschool leerlingen (vanaf groep 5) kunnen kennis nemen van planten, groei en oogst van diverse gewassen, om op die manier te leren dat groente “niet uit de fabriek” komt.
Daarnaast wordt uitleg, middels heel veel oude tuinders gereedschappen, gegeven, hoe de tuinbouw er ooit heeft uitgezien in onze gemeente. Tuinbouw is en was immers een belangrijke inkomstenbron in onze gemeente.

Opvallend is dat scholen uit andere gemeente jaarlijks terug keren voor dit educatieve programma, maar scholen uit Lingewaard daar niet aan deelnemen. Dit verbaast ons des te meer omdat het scholenproject `Erfgoed om de hoek`, gesubsidieerd door de gemeente en georganiseerd door de Open Academie, ook over stimuleren bezoek aan o.a. Mea Vota spreekt, getuige hun website.

We stellen daarover de volgende schriftelijke vragen aan het College>>

Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu