Schriftelijke vragen WMO onderzoek

Schriftelijke vragen WMO onderzoek

Op 8 februari is in de Inforonde aan de raad een toelichting gegeven over het 'Onderzoek toewijzing Wmo-voorzieningen Lingewaard'. Deze toelichting is verzorgd door het onderzoeksbureau B&A.

De samenvattende conclusie in het rapport (hoofdstuk 4.6) luidt:

“De centrale onderzoeksvraag “wordt in de gemeente Lingewaard op een correcte wijze uitvoering gegeven aan de toewijzing WMO-voorziening aan haar burgers?”, kan overwegend positief worden beantwoord.

In de  presentatie op 8 februari j.l., sheet 4, zegt het bureau B&A: “De gemeente geeft op een overwegend consistente en correcte wijze uitvoering aan de toewijzing van WMO-voorzieningen aan inwoners”. In hoofdstuk 4.6 van het rapport worden een aantal aanbevelingen genoemd.

Om deze aanbevelingen goed te kunnen “wegen”, hebben wij het college enkelel aanvullende vragen gesteld:

1. Lees hier de schriftelijke vragen>>
2. Presentatie -sheet- 4- >>Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu