Schriftelijke vragen: Inburgering nieuwe Nederlanders

Mensen zélf verantwoordelijk maken voor hun inburgering? Dat idee, sinds 2013 overheidsbeleid, pakt desastreus uit. Zo valt op te maken uit bevindingen van de Algemene Rekenkamer, die een rapport over het huidige inburgeringsbeleid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Vanaf 2007 tot 2013 waren gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. 

We willen graag weten hoe Het college omgaat met de uitkomsten van de Algemene Rekenkamer en hoe het gesteld is in Lingewaard......

Lees hier de schriftelijke vragen>>

 Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu