Waar een wil is, moet ook een weg liggen!

Waar een wil is, moet ook een weg liggen!

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn begrippen die lastig klinken en veelvuldig gebruikt worden, maar in feite zijn ze simpel samen te vatten: hoe snel en/of makkelijk kom je van punt A naar punt B. In Lingewaard merken we als LBL al een aantal jaar dat toenemende verkeersdruk voor iedereen een doorn in het oog is.

Ondernemers zijn minder goed bereikbaar dan dat ze zouden willen, forensen komen minder makkelijk op hun werk én uiteraard het verkeer binnen de gemeente staat soms letterlijk én figuurlijk ‘vast’. En dan hebben we het nog niet eens over de veiligheid van de honderden kids die dagelijks naar de diverse scholen fietsen.

De aankomende 10 jaar mag én moet Lingewaard meer huizen bouwen voor haar inwoners, iets wat wij als lokale partij uiteraard omarmen. Juist de mensen maken onze gemeente de moeite waard en we zijn blij dat we nog mogelijkheden zien (ondanks de grote buurgemeenten, natuurgebieden, wegen én bedrijventerreinen) om met onze nieuwe generatie inwoners te kunnen bouwen voor de toekomst.

Makkelijk zal dat niet zijn, maar dit vraag durf, doorzettingsvermogen en creativiteit van de politiek. Wanneer er meer woningen bijgebouwd gaan worden, komt ons wegennet nog meer onder druk te staan. Als lokale partij onderschrijven we als geen ander dat we ons continu moeten inzetten voor deze bereikbaarheid door gesprekken te voeren met de provincies en onze buurgemeenten over dit soort ‘taaie’ onderwerpen.

Wanneer de A15 er straks daadwerkelijk ligt zien wij een verlichting door het aanleggen van een parallelweg langs dezelfde A15 naast het huidige traject van de Betuweroute én willen we een doorsteek creëren via het kassengebied bij Bergerden als aansluiting op de A325.

Zo vergroten we  de mobiliteit voor de inwoners van de kleine kernen (Angeren en Doornenburg) en verkleinen we hopelijk de verkeersdruk voor de grotere kernen Huissen en Bemmel. En zo hoort dat in een gemeente, met elkaar én voor elkaar!

#LBL #mobiliteitkentgeentijd #metelkaar #samen Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu