Politieke Avond


Locatie:
Gemeentehuis Lingewaard, grote zaal

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel


Onderwerp: Politieke Avond

Aanvang: 19:30 uur

Datum: 03-11-2022 (donderdag)

Tijdens de Politieke Avond worden de onderwerpen, bedoeld voor de komende raadsvergadering, besproken. De Politieke Avond is openbaar en u kunt na aanmelding bij de Griffie (026 - 326 04 61) gebruik maken van uw spreekrecht. Let op: tijdens de Raadsvergadering wordt geen mogelijkheid tot inspreken geboden!

Raadplegen vergaderstukken via iBabs
De raad van de gemeente Lingewaard vergadert sinds een aantal jaren papierloos. De agenda's en stukken voor de vergaderingen van de raad, de Politieke Avond en de Inforondes vindt u in het digitale Raadsinformatiesysteem (RIS). Wilt u de vergaderstukken raadplegen, klik dan hierTerug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu