Raadsvergadering


Locatie:
Gemeentehuis Lingewaard, grote zaal

Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel


Onderwerp: Raadsvergadering

Aanvang: 19:30 uur

Datum: 13-10-2022 (donderdag)

Als gevolg van een wijziging van het Reglement van Orde is er in de raadsvergadering, sinds 1 januari 2014, geen mogelijkheid meer om in te spreken. U kunt een onderwerp echter altijd schriftelijk aan de raad voorleggen via het mailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@lingewaard.nl.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tijdens de Politieke Avond in te spreken. Dit is een andere manier om een onderwerp bij de raad aan te kaarten. Iedere fractie heeft in de Politieke Avond een raadslid als vertegenwoordiger, zodat uw inbreng door hen kan worden gecommuniceerd met de eigen fractie.

Raadplegen vergaderstukken via iBabs
De raad van de gemeente Lingewaard vergadert sinds een aantal jaren papierloos. De agenda's en stukken voor de vergaderingen van de raad, de Politieke Avond en de Inforondes vindt u in het digitale Raadsinformatiesysteem (RIS). Wilt u de vergaderstukken raadplegen, klik dan op deze link. U komt dan in de Vergaderkalender, waar u de vergadering van uw keuze kunt aanklikken. Daarnaast kunt u daar ook andere informatie over de raad vinden, o.a. over de raadsleden, over de diverse commissies en interessante documenten zoals de wekelijkse Griffie-info voor de raad.Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu