Beschouwing programmabegroting 2020

Beschouwing programmabegroting 2020

Op 7 november vond de Begrotingsraad plaats, de raadsvergadering waarin de verschillende fractie hun licht laten schijnen op de programmabegroting 2020.

LBL vindt het verstandig van het College, nu er flinke tekorten op bijvoorbeeld jeugdzorg en WMO zijn, een pas op de plaats te maken. Maar ook om lopende projecten, merendeel al geaccordeerd door de gemeenteraad, voortvarend op te blijven pakken.

In de beschouwing op de begroting vraagt LBL aandacht bij verschillende thema's. Bij twee thema's heeft de fractie een motie ingediend:

1. Motie: 'Als de nood hoog is'. LBL vraagt het college te inventariseren en waar mogelijk het aantal openbare toiletten in de kernen van Lingewaard te vergroten. 'Er zijn veel mensen die pas de deur uitgaan als ze zeker weten dat er mogelijkheden zijn om naar het toilet te kunnen', aldus fractiezoorzitter René Derksen. Wethouder Slob heeft de motie, evenals een aantal andere partijen, omarmd en beloofd met studenten van de hogeschool aan de slag te gaan en medio 202 de raad te informeren over de resultaten. Uiteraard was LBL blij met deze toezegging. LBL wijst in de motie op de app HogeNood, ook te vinden via de site HogeNood.

2. Motie: Toerisme. In deze motie roept LBL het college op om de raad mee te nemen in de voortgang van het in 2017 vastgestelde plan 'De Betuwe, een dijk van een landschap'. Wethouder Janssen heeft toegezegd begin 2020 met een evaluatie naar de raad te komen.

Tot slot was het ook een bijzondere raadsvergadering voor LBL raadslid Margareth Bouwmeister. Zij verving deze vergadering Burgemeester Josan Meijers in verband met ziekte.Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu